Praktijk voor Parodontologie | Orale implantaten
Marcelis Koen | Tandarts - Specialist in de Parodontologie BVBA
Colmastraat 2
BE-2100 Deurne
03/369.68.99
ma, di, wo, vr 8-13, 14-17
E-mail    ||    Meer informatie


Welkom!

Hypertrofisch tandvlees


Overgroei van tandvlees kan worden veroorzaakt door bacteriën, mondademhaling, medicatiegebruik, systemische factoren (leukemie, ...) en/of genetische factoren.

Via een eenvoudige ingreep kan het overtollige tandvlees gecorrigeerd worden. Om een langdurig gunstig resultaat te bekomen, moeten de oorzakelijke factoren ook bekeken worden.Recessiebedekking


Een lokale gingivale recessie of terugtrekkend tandvlees kan worden veroorzaakt door een te abrasieve poetsgewoonte, een voorwaartse migratie of positie van de tanden (bv. na een orthodontische behandeling) en/of een trauma (bv. door een lippiercing).

Onbehandeld kan een recessie leiden tot blootliggende en gevoelige tandwortels, wortelcariës, verder aanhechtingsverlies en in zeldzame gevallen zelfs verlies van de tand.

Via een eenvoudige ingreep kan een recessie meestal geheel of gedeeltelijk bedekt worden.Correctie van mucogingivaal trauma


test3

Wegnemen van storende lipbanden


Een lipbandje of –frenulum in de onderkaak of bovenkaak is een fysiologisch verschijnsel. Een persisterend centraal lipbandje kan oorzaak zijn voor een diasteem tussen de twee centrale boventanden. In de onderkaak kan een hypertrofisch frenulum tractie uitoefenen op de centrale papil met recessie en pocketvorming tot gevolg. Via een eenvoudige ingreep kan een lipbandje worden verwijderd.

Klinische kroonverlenging


Een klinische kroonverlenging dient om het kroongedeelte van de tand te verlengen. Deze procedure wordt voornamelijk toegepast bij aanwezigheid van cariës (tandbederf) onder het tandvlees, maar ook omwille van esthetische redenen. Vaak wordt niet alleen het tandvlees ingekort, maar zal het bot rondom de tand ook bijgewerkt moeten worden zodat de kroon-wortelverhouding wijzigt.

De kroonverlenging biedt geen oplossing bij gefractureerde, diep gecariëerde of geperforeerde elementen. De restwaarde van de tand dient eveneens overwogen te worden. Extractie kan namelijk een redelijk alternatief zijn bij zwaar gecompromitteerde tanden of op plaatsen waar esthetiek essentieel is. Doch mits goed geïndiceerd, vormt de kroonverlenging wel een waardevol hulpmiddel bij het behandelen van moeilijke restauratieve en esthetische problemen.

Wat is een parodontoloog?

Een parodontoloog is een tandarts-specialist die zich voornamelijk bezighoudt met de diagnose en behandeling van de steunweefsels rondom de tanden waaronder het tandvlees (= parodontium) en het plaatsen van orale implantaten.

Waarvoor kan ik terecht bij een parodontoloog?

- acute of chronische onsteking van het tandvlees (gingivitis/parodontitis)
- plaatsen van orale implantaten ter vervanging van verloren tanden of ter    ondersteuning van loszittende prothesen
- esthetische of functionele tandvleescorrecties :
      •wegnemen van hypertrofisch (overgroeiend) tandvlees
      •gingivale recessiebedekking
      •wegnemen van storende lipbanden
      •klinische kroonverlenging
- kleine dento-alveolaire heelkunde :
      •apexresectie
      •vrijleggen ingesloten tanden

Hoe verloopt een eerste consultatie?

Tijdens de eerste consultatie wordt er een klinisch onderzoek uitgevoerd, indien nodig aangevuld met radiologische opnamen. Op basis hiervan wordt er in samenspraak met uw tandarts een individueel behandelplan opgesteld. In regel wordt er tijdens de eerste consultatie nog geen behandeling uitgevoerd.