Praktijk voor Parodontologie | Orale implantaten
Marcelis Koen | Tandarts - Specialist in de Parodontologie BVBA
Colmastraat 2
BE-2100 Deurne
03/369.68.99
ma, di, wo, vr 8-13, 14-17
E-mail    ||    Meer informatie


Welkom!

Hypertrofisch tandvlees


Overgroei van tandvlees kan worden veroorzaakt door bacteriën, mondademhaling, medicatiegebruik, systemische factoren (leukemie, ...) en/of genetische factoren.

Via een eenvoudige ingreep kan het overtollige tandvlees gecorrigeerd worden. Om een langdurig gunstig resultaat te bekomen, moeten de oorzakelijke factoren ook bekeken worden.Recessiebedekking


Een lokale gingivale recessie of terugtrekkend tandvlees kan worden veroorzaakt door een te abrasieve poetsgewoonte, een voorwaartse migratie of positie van de tanden (bv. na een orthodontische behandeling) en/of een trauma (bv. door een lippiercing).

Onbehandeld kan een recessie leiden tot blootliggende en gevoelige tandwortels, wortelcariës, verder aanhechtingsverlies en in zeldzame gevallen zelfs verlies van de tand.

Via een eenvoudige ingreep kan een recessie meestal geheel of gedeeltelijk bedekt worden.Correctie van mucogingivaal trauma


test3

Wegnemen van storende lipbanden


Een lipbandje of –frenulum in de onderkaak of bovenkaak is een fysiologisch verschijnsel. Een persisterend centraal lipbandje kan oorzaak zijn voor een diasteem tussen de twee centrale boventanden. In de onderkaak kan een hypertrofisch frenulum tractie uitoefenen op de centrale papil met recessie en pocketvorming tot gevolg. Via een eenvoudige ingreep kan een lipbandje worden verwijderd.

Klinische kroonverlenging


Een klinische kroonverlenging dient om het kroongedeelte van de tand te verlengen. Deze procedure wordt voornamelijk toegepast bij aanwezigheid van cariës (tandbederf) onder het tandvlees, maar ook omwille van esthetische redenen. Vaak wordt niet alleen het tandvlees ingekort, maar zal het bot rondom de tand ook bijgewerkt moeten worden zodat de kroon-wortelverhouding wijzigt.

De kroonverlenging biedt geen oplossing bij gefractureerde, diep gecariëerde of geperforeerde elementen. De restwaarde van de tand dient eveneens overwogen te worden. Extractie kan namelijk een redelijk alternatief zijn bij zwaar gecompromitteerde tanden of op plaatsen waar esthetiek essentieel is. Doch mits goed geïndiceerd, vormt de kroonverlenging wel een waardevol hulpmiddel bij het behandelen van moeilijke restauratieve en esthetische problemen.

Gingivitis

Bacteriën uit de tandplaque kunnen zich opstapelen in de omslagplooi tussen de tand en het tandvlees en hier lokaal een tandvleesontsteking veroorzaken (gingivitis).
Ontstoken tandvlees wordt gekenmerkt door :Parodontitis

Indien gingivitis langere tijd onderkend of niet adequaat behandeld wordt, kan deze het steunweefsel van de tanden aantasten. We spreken dan van parodontitis (zie foto voor behandeling). Concreet betekent dit dat het kaaksbot en steunweefsel rondom de tanden zich terugtrekt. Het tandvlees blijft echter - door de aanwezige infectie - vrij hoog liggen. Op deze manier ontstaat er een grote ruimte tussen de top van het tandvlees en het onderliggende steunweefsel waar de bacteriën zich ongestoord kunnen opstapelen.Hoe komt het dat ik niets merk van de infectie?

De symptomen van de parodontitis zijn dezelfde als deze van gingivitis. Pas in een verdergevorderd stadium onstaan er klachten. Deze kunnen gaan van terugtrekkend tandvlees (met tandhalsgevoeligheid tot gevolg), slechte ademgeur tot mobiele tanden en abcesvorming (verder: afvlakken van de papillen, loshangend tandvlees, migratie van de tanden).
Uiteindelijk zal er zoveel kaaksbot verloren gaan dat de tanden hun houvast verliezen en uitvallen.Behandeling

De behandeling is erop gericht om de infectie onder controle te brengen en verder botverlies te vermijden.
Indien het botverlies echter zo ver gevorderd is of ongunstig loopt (schuine defecten en/of defecten die zich tussen de wortels van de tanden bevinden), kan het zijn dat één of meerdere tanden verloren zijn.
Na de behandeling zal het tandvlees zijn oorspronkelijke positie terug innemen en ontzwellen. Het tandvlees kleurt terug roze (zie foto na behandeling). Ook de bloedingsneiging verdwijnt volledig. Om een langdurig gunstig effect te bekomen, is het noodzakelijk dat de eigen mondhygiëne optimaal wordt uitgevoerd en het tandsteen regelmatig verwijderd wordt.