Praktijk voor Parodontologie | Orale implantaten
Marcelis Koen | Tandarts - Specialist in de Parodontologie BVBA
Colmastraat 2
BE-2100 Deurne
03/369.68.99
ma, di, wo, vr 8-13, 14-17
E-mail    ||    Meer informatie


Welkom!

Hypertrofisch tandvlees


Overgroei van tandvlees kan worden veroorzaakt door bacteriën, mondademhaling, medicatiegebruik, systemische factoren (leukemie, ...) en/of genetische factoren.

Via een eenvoudige ingreep kan het overtollige tandvlees gecorrigeerd worden. Om een langdurig gunstig resultaat te bekomen, moeten de oorzakelijke factoren ook bekeken worden.Recessiebedekking


Een lokale gingivale recessie of terugtrekkend tandvlees kan worden veroorzaakt door een te abrasieve poetsgewoonte, een voorwaartse migratie of positie van de tanden (bv. na een orthodontische behandeling) en/of een trauma (bv. door een lippiercing).

Onbehandeld kan een recessie leiden tot blootliggende en gevoelige tandwortels, wortelcariës, verder aanhechtingsverlies en in zeldzame gevallen zelfs verlies van de tand.

Via een eenvoudige ingreep kan een recessie meestal geheel of gedeeltelijk bedekt worden.Correctie van mucogingivaal trauma


test3

Wegnemen van storende lipbanden


Een lipbandje of –frenulum in de onderkaak of bovenkaak is een fysiologisch verschijnsel. Een persisterend centraal lipbandje kan oorzaak zijn voor een diasteem tussen de twee centrale boventanden. In de onderkaak kan een hypertrofisch frenulum tractie uitoefenen op de centrale papil met recessie en pocketvorming tot gevolg. Via een eenvoudige ingreep kan een lipbandje worden verwijderd.

Klinische kroonverlenging


Een klinische kroonverlenging dient om het kroongedeelte van de tand te verlengen. Deze procedure wordt voornamelijk toegepast bij aanwezigheid van cariës (tandbederf) onder het tandvlees, maar ook omwille van esthetische redenen. Vaak wordt niet alleen het tandvlees ingekort, maar zal het bot rondom de tand ook bijgewerkt moeten worden zodat de kroon-wortelverhouding wijzigt.

De kroonverlenging biedt geen oplossing bij gefractureerde, diep gecariëerde of geperforeerde elementen. De restwaarde van de tand dient eveneens overwogen te worden. Extractie kan namelijk een redelijk alternatief zijn bij zwaar gecompromitteerde tanden of op plaatsen waar esthetiek essentieel is. Doch mits goed geïndiceerd, vormt de kroonverlenging wel een waardevol hulpmiddel bij het behandelen van moeilijke restauratieve en esthetische problemen.

Wat is een implantaat?

Een implantaat is een titaniumschroef die in het kaaksbot wordt ingeplant en daar fungeert als een ‘kunst’- of vervangwortel voor een tand of tanden die verwijderd werden.

Waarom kiezen voor een implantaat?

•   Vervangen van één of meerdere tanden
Indien een tand (bestaande uit een kroon en wortel) verloren is, kan er overwogen worden om op dezelfde plaats een implantaat te plaatsen waarop nadien een kroon wordt bevestigd. Op deze manier kan er een nieuwe tand voorzien worden, die u eenzelfde comfort biedt als de verwijderde tand. Hetzelfde principe is mogelijk om het verlies van meerdere tanden op te vangen en dit tot een volledige kaak. Op deze manier hoeven de buurtanden niet omslepen te worden en kan er toch met een vaste constructie gewerkt worden.

•   Ondersteunen van een nieuwe of bestaande prothese
Implantaten kunnen ook gebruikt worden om een (volledige of een partiële) prothese te ondersteunen. Progressief verlies aan kaaksbot kan er immers voor zorgen dat de kaakswal geen of onvoldoende stabiliteit biedt aan de prothese. Het plaatsen van implantaten zorgt niet alleen voor steun onder de prothese zodat het tandvlees ontlast wordt, een ingenieus kliksysteem dat aangrijpt op de implantaten maakt bovendien dat de prothese vast zit tegen de kaak. Dit zorgt voor een optimaal comfort tijdens eten en spreken. Deze techniek wordt voornamelijk in de onderkaak gebruikt, maar kan ook in de bovenkaak toegepast worden.

Hoe wordt er tewerk gegaan?

Tijdens de consultatie zal er een vooronderzoek plaatsvinden, waarbij de volgende handelingen worden uitgevoerd:

- algemene anamnese
- tandheelkundig onderzoek (parodontaal, parafuncties)
- radiologisch onderzoek, indien nodig aangevuld met klinische dia’s
- uitleg over implantaten en behandelplan (toegepast op uw specifiek probleem)
- begroting

Indien er wordt beslist tot implantatie zal er met uw tandarts overlegd worden om dit perfect in te plannen. Hierbij dient er rekening gehouden te worden met de regels van temporisatie of vertraging waaraan de therapie gebonden is.

Kan er altijd een implantaat geplaatst worden?

Zoals hierboven reeds aangehaald, is er voor het plaatsen van een implantaat altijd een vooronderzoek vereist. Of een implantaat al dan niet geplaatst kan worden, hangt van drie zaken af: de algemene gezondheid, de mondhygiëne en het aanwezige kaaksbot.

•   Algemene gezondheid
De algemene gezondheid dient steeds overlopen te worden. Indien nodig zal er ook met de huisarts en/of specialist overlegd worden. Het is zeer belangrijk dat u de tandarts/parodontoloog op de hoogte brengt van de medicatie die u gebruikt, voornamelijk met betrekking tot bloedverdunners, orale of systemische bifosfonaten (die vaak worden voorgeschreven als chronische behandeling tegen osteoporose), ed. Gekende allergieën dienen eveneens steeds gemeld te worden.
Verder is het belangrijk om te weten dat zowel ongecontroleerde diabetes als excessief rookgedrag het succespercentage van implantaten kunnen verminderen.

•   Mondhygiëne
Een implantaat maakt een verbinding tussen het kaaksbot en de mond. Het is daarom belangrijk dat dit mondmilieu vrij is van tandplaque en tandsteen. Een ongecontroleerde parodontale infectie dient eerst gestabiliseerd te worden. Indien niet kunnen de aanwezige bacteriën een (chronische) infectie veroorzaken ter hoogte van het bot rondom het implantaat met vroegtijdig of laattijdig verlies van het implantaat tot gevolg. Ook nadien blijft een goede mondhygiëne rondom de tanden en het implantaat dus essentieel.

•   Kaaksbot
Een implantaat moet steeds in het aanwezige kaaksbot geplaatst worden. Om stevig te staan dient het zelfs goed omringt te zijn door dit bot. Wanneer een tand verloren gaat, verliest het aanwezige bot echter zijn functie en gaat resorberen of ‘wegsmelten’. Bovendien bevindt er zich in het kaaksbeen in de bovenkaak een grote holte ter hoogte van de kiezen, de sinus maxillaris. Deze kan bij verlies van de kiezen uitzakken en eveneens een tekort aan botweefsel veroorzaken. Een tekort aan botweefsel hoeft echter niet noodzakelijk te betekenen dat een implantaatbehandeling onmogelijk is. Er bestaan immers technieken om het botvolume te vergroten (= botopbouw procedure). Om er zeker van te zijn dat er voldoende botweefsel aanwezig is, dient er een 3D radiologische opname gemaakt te worden van de te behandelen regio. In onze praktijk beschikken we over een cone beam ct – scan (Cranex 3D) die deze opname onmiddellijk kan maken, zodat er direct een behandelplan kan opgesteld worden.