Praktijk voor Parodontologie | Orale implantaten
Marcelis Koen | Tandarts - Specialist in de Parodontologie BVBA
Colmastraat 2
BE-2100 Deurne
03/369.68.99
ma, di, wo, vr 8-13, 14-17
E-mail    ||    Meer informatie


Welkom!

Hypertrofisch tandvlees


Overgroei van tandvlees kan worden veroorzaakt door bacteriën, mondademhaling, medicatiegebruik, systemische factoren (leukemie, ...) en/of genetische factoren.

Via een eenvoudige ingreep kan het overtollige tandvlees gecorrigeerd worden. Om een langdurig gunstig resultaat te bekomen, moeten de oorzakelijke factoren ook bekeken worden.Recessiebedekking


Een lokale gingivale recessie of terugtrekkend tandvlees kan worden veroorzaakt door een te abrasieve poetsgewoonte, een voorwaartse migratie of positie van de tanden (bv. na een orthodontische behandeling) en/of een trauma (bv. door een lippiercing).

Onbehandeld kan een recessie leiden tot blootliggende en gevoelige tandwortels, wortelcariës, verder aanhechtingsverlies en in zeldzame gevallen zelfs verlies van de tand.

Via een eenvoudige ingreep kan een recessie meestal geheel of gedeeltelijk bedekt worden.Correctie van mucogingivaal trauma


test3

Wegnemen van storende lipbanden


Een lipbandje of –frenulum in de onderkaak of bovenkaak is een fysiologisch verschijnsel. Een persisterend centraal lipbandje kan oorzaak zijn voor een diasteem tussen de twee centrale boventanden. In de onderkaak kan een hypertrofisch frenulum tractie uitoefenen op de centrale papil met recessie en pocketvorming tot gevolg. Via een eenvoudige ingreep kan een lipbandje worden verwijderd.

Klinische kroonverlenging


Een klinische kroonverlenging dient om het kroongedeelte van de tand te verlengen. Deze procedure wordt voornamelijk toegepast bij aanwezigheid van cariës (tandbederf) onder het tandvlees, maar ook omwille van esthetische redenen. Vaak wordt niet alleen het tandvlees ingekort, maar zal het bot rondom de tand ook bijgewerkt moeten worden zodat de kroon-wortelverhouding wijzigt.

De kroonverlenging biedt geen oplossing bij gefractureerde, diep gecariëerde of geperforeerde elementen. De restwaarde van de tand dient eveneens overwogen te worden. Extractie kan namelijk een redelijk alternatief zijn bij zwaar gecompromitteerde tanden of op plaatsen waar esthetiek essentieel is. Doch mits goed geïndiceerd, vormt de kroonverlenging wel een waardevol hulpmiddel bij het behandelen van moeilijke restauratieve en esthetische problemen.

De cone beam CT-scan is een relatief nieuwe techniek om 3-dimensionele beelden te maken van bot- en tandstructuren. In tegenstelling tot de klassieke spiraal CT-scan wordt er gebruik gemaakt van een conische stralenbundel hetgeen resulteert in een aanzienlijke dosisreductie.

Indicatiegebied

Wanneer een 2D beeld onvoldoende informatie biedt, kan er een cone beam CT-opname gemaakt worden voor de diagnose en/of preoperatieve chirurgische planning ten behoeve van:
- preoperatieve planning voor autotransplantaties en implantaatplaatsing
- diagnosestelling na endodontisch falen met oog op aanpak en/of    herbehandeling
- dentale anomaliën
- vermoeden en/of opvolging van dento-alveolaire traumata
- vermoeden van interrelatie tussen canalis mandibularis en wijsheidstand    bij noodzaak tot diens chirurgische verwijdering
- eruptieproblematiek met impacties van definitieve, surnumeraire of    supplementaire elementen
- botgerelateerde kaakgewrichtsproblematiek
- diagnostische en/of therapeutische benadering van goedaardige    kaakbottumoren en –cysten
- maxillo-faciale heelkunde
(Bron: Hoge gezondheidsraad)

Cranex 3D

In onze praktijk maken wij gebruik van de Cranex 3D. Deze cone beam CT-scan kan opnames maken tot een volledige kaak, in 2 verschillende resoluties en tegen een beperkte stralingsdosis. Op verwijzing van uw tandarts maken wij de gewenste opname die we per CD meegeven zodat uw tandarts onmiddellijk over de beelden kan beschikken. Om een zo’n correct mogelijke diagnose te maken, vragen we om de reeds gemaakte 2 dimensionele radiografiën mee te brengen of door te mailen naar de praktijk.