Praktijk voor Parodontologie | Orale implantaten
Marcelis Koen | Tandarts - Specialist in de Parodontologie BVBA
Colmastraat 2
BE-2100 Deurne
03/369.68.99
ma, di, wo, vr 8-13, 14-17
E-mail    ||    Meer informatie


Welkom!

Hypertrofisch tandvlees


Overgroei van tandvlees kan worden veroorzaakt door bacteriën, mondademhaling, medicatiegebruik, systemische factoren (leukemie, ...) en/of genetische factoren.

Via een eenvoudige ingreep kan het overtollige tandvlees gecorrigeerd worden. Om een langdurig gunstig resultaat te bekomen, moeten de oorzakelijke factoren ook bekeken worden.Recessiebedekking


Een lokale gingivale recessie of terugtrekkend tandvlees kan worden veroorzaakt door een te abrasieve poetsgewoonte, een voorwaartse migratie of positie van de tanden (bv. na een orthodontische behandeling) en/of een trauma (bv. door een lippiercing).

Onbehandeld kan een recessie leiden tot blootliggende en gevoelige tandwortels, wortelcariës, verder aanhechtingsverlies en in zeldzame gevallen zelfs verlies van de tand.

Via een eenvoudige ingreep kan een recessie meestal geheel of gedeeltelijk bedekt worden.Correctie van mucogingivaal trauma


test3

Wegnemen van storende lipbanden


Een lipbandje of –frenulum in de onderkaak of bovenkaak is een fysiologisch verschijnsel. Een persisterend centraal lipbandje kan oorzaak zijn voor een diasteem tussen de twee centrale boventanden. In de onderkaak kan een hypertrofisch frenulum tractie uitoefenen op de centrale papil met recessie en pocketvorming tot gevolg. Via een eenvoudige ingreep kan een lipbandje worden verwijderd.

Klinische kroonverlenging


Een klinische kroonverlenging dient om het kroongedeelte van de tand te verlengen. Deze procedure wordt voornamelijk toegepast bij aanwezigheid van cariës (tandbederf) onder het tandvlees, maar ook omwille van esthetische redenen. Vaak wordt niet alleen het tandvlees ingekort, maar zal het bot rondom de tand ook bijgewerkt moeten worden zodat de kroon-wortelverhouding wijzigt.

De kroonverlenging biedt geen oplossing bij gefractureerde, diep gecariëerde of geperforeerde elementen. De restwaarde van de tand dient eveneens overwogen te worden. Extractie kan namelijk een redelijk alternatief zijn bij zwaar gecompromitteerde tanden of op plaatsen waar esthetiek essentieel is. Doch mits goed geïndiceerd, vormt de kroonverlenging wel een waardevol hulpmiddel bij het behandelen van moeilijke restauratieve en esthetische problemen.

Een goede mondhygiëne en een regelmatige tandsteenreiniging vormen de basis voor gezond tandvlees en gezonde tanden. Doel van de mondhygiëne is in eerste instantie om de tandbacteriën te verwijderen die zich onvermijdelijk opstapelen tegen het tandoppervlak en tussen de tanden.
Een goed mondhygiëneregime dient tweemaal per dag herhaald te worden (15min.). Begin steeds met de interdentale mondhygiëne (tussen de tanden), schakel vervolgens over op de soloborstel (voor de vlakken langs de tongzijde) en gebruik dan pas de manuele en/of elektrische tandenborstel met tandpasta (voor de vlakken aan de lipzijde,op de tanden en aan de tongzijde).
Hieronder volgt een gedetailleerde beschrijving over het gebruik van de verschillende borstels. Vraag raad aan uw tandarts of parodontoloog om te bepalen welke borstels/instrumenten ideaal zijn voor uw gebit!


1. Interdentaal:


•   Interdentale borsteltjes/ragers:

Waar: Dienen om interdentale ruimten te reinigen waar de opening tussen de tanden groot genoeg is.

Techniek: Neem het borsteltje vast tussen duim en wijsvinger en richt het borsteltje naar de ruimte tussen de tanden. Indien het borsteltjes niet onmiddellijk tussen de tanden glijdt, probeer de inzetrichting aan te passen ipv. de kracht te verhogen. Ga vervolgens de interdentale ruimte in en maak vervolgens een zagende (in- en uitgaande) beweging. Terwijl deze beweging wordt uitgevoerd, mag er een lichte druk naar links en daarna naar rechts worden uitgeoefend zodat de contour van de tand gevolgd kan worden. Herhaal deze beweging een 10-tal keer. Werk van achter naar voor en herhaal dit proces tussen alle tanden.

Kenmerken: Er bestaan verschillende interdentale borsteltjes in verschillende grootten, met een gebogen of rechte steel. De borstels kunnen gebruikt worden totdat de haren krom komen te staan. Gemiddeld kunnen we stellen dat een borsteltje maximaal 1-2 weken kan meegaan.


•   Tandenstokers:

Waar: Te gebruiken in de interdentale ruimten waar interdentale borsteltjes niet door geraken.

Techniek: Tandenstokers hebben een driehoekige vorm, bestaande uit een korte zijde en twee lange zijden die eindigen in een punt. Het is belangrijk om de korte platte zijde steeds naar het tandvlees te richten, het alternatief is immers om de scherpe zijde naar het tandvlees te richten met gevaar om in het tandvlees te snijden. De tandenstoker wordt ingebracht in de interdentale ruimte. Hierbij mag het tandvlees in de papil licht omlaag gedrukt worden. Ga vervolgens in de interdentale ruimte en maak een zagende (in- en uitgaande) beweging. Terwijl deze beweging wordt uitgevoerd, mag er een lichte druk naar links en daarna naar rechts worden uitgeoefend zodat de contour van de tand gevolgd kan worden. Herhaal deze beweging een 10-tal keer. Werk van achter naar voor en herhaal dit proces tussen alle tanden. Tip: tandenstokers hebben de neiging snel te breken, maak ze voor het gebruik even nat. Op deze manier worden ze buigzamer.

Kenmerken: Tandenstokers zijn steeds driehoekig van vorm. Ronde houten stokjes zijn kaasprikkertjes en kunnen niet worden gebruikt om de tanden te reinigen.


•   Tandfloss:

Waar: Te gebruiken op plaatsen waar andere interdentale middelen (tandenstokers, interdentale borsteltjes) niet te gebruiken zijn owv. te smalle ruimten tussen de tanden, tandstand, enz. . Flossen is immers zeer arbeidsintensief en haalt bij de meeste patiënten niet het gewenste rendement!

Techniek: Neem voldoende tandfloss. Rol de flossdraad enkele keren rond de wijsvingers aan beide handen en neem hem vast tussen duimen en wijsvingers. Schuif de flossdraad met een zagende beweging over het contactpunt tussen twee tanden. Plaats de flossdraad vervolgens tussen het tandvlees en de tand en oefen opnieuw een zagende beweging uit tegen de tand terwijl er langzaam richting kroon wordt bewogen. Maak de zagende beweging nooit richting tandvlees! Zorg ervoor dat er minstens 10 maal op en neer wordt gegaan en doe vervolgens hetzelfde met de buurtand. Werk van achter naar voor en herhaal dit proces tussen alle tanden.


2. Soloborstel:

Waar: Reinigt de vlakken aan de tongzijde daar waar de ‘klassieke’ tandenborstel onvoldoende geraakt, dit heeft te maken met de kromming van de tandenboog, een tweede indicatie is het reinigen van kleine oppervlakken waar de ‘klassieke’ tandenborstel niet kan komen zonder het tandvlees te beschadigen, zoals ter hoogte van recessies.

Techniek: Hou de tandenborstel loodrecht tegen de tand. Zorg ervoor dat de haren tot tegen de tandvleesrand komen. Vermijd het borstelen van het tandvlees zelf! Maak kleine cirkeltjes op 1 tand. Begin achteraan, werk tand per tand af en schuif telkens 1 tand op naar het midden. Per tand moeten er 10 cirkeltjes gemaakt worden.

3. Tandenborstel:


•   Manuele tandenborstel:

Waar: Reinigt de vlakken aan de lipzijde, boven op de tanden en aan de tongzijde, reinigt (ondanks wat de reclame beweert) niet tussen de tanden.

Techniek: Hou de tandenborstel loodrecht tegen de tand. Maak kleine cirkeltjes en focus op 1 tand. Zorg ervoor dat de haren tot tegen het tandvlees komen. Vermijd het borstelen van het tandvlees zelf! Begin achteraan, werk tand per tand af en schuif telkens 1 tand op naar het midden. Per tand dienen er 10 cirkeltjes gemaakt worden. Begin met de buitenvlakken en werk nadien de binnenkant af.

Kenmerken: De ideale tandenborstel heeft een klein kopje, haren die allemaal even lang zijn en niet te hard (‘medium’ of ‘soft’) zijn en waar je niet kan doorkijken. Te gebruiken in combinatie met een fluoride bevattende tandpasta.


•   Elektrische tandenborstel:

Waar: reinigt de vlakken aan de lipzijde, boven op de tanden en aan de tongzijde, reinigt (ondanks wat de reclame beweert) niet tussen de tanden.

Techniek: Hou de tandenborstel loodrecht tegen de tand. Zorg ervoor dat de haren tot tegen de tandvleesrand komen. Vermijd het borstelen van het tandvlees zelf! Zet de tandenborstel aan en laat hem gedurende 10 seconden draaien op één tand. Hierbij dient geen schrobbende beweging gemaakt te worden. Laat de tandenborstel het werk doen. Begin achteraan, werk tand per tand af en schuif telkens 1 tand op naar het midden. Begin met de buitenvlakken en werk nadien de binnenkant af.

Kenmerken: De ideale elektrische tandenborstel heeft een klein rond kopje, haren allemaal even lang en maakt draaiende en/of oscillerende beweging (Oral-B). Te gebruiken in combinatie met een fluoride bevattende tandpasta.


4. Mondspoelmiddelen:

•   Fluorwater: Fluorwater wordt voorgeschreven om tandhalsgevoeligheid en cariës op te vangen. Spoel hiermee om extra fluor in te bouwen in het tandglazuur en worteldentine. Spoel bij voorkeur voor het slapengaan en laat tussen het tandenpoetsen en het spoelen minstens een half uur tijd tussen.

•   Perio-aid (CHX): Perio-aid wordt voorgeschreven als chemische plakbestrijder. Vanwege de nadelen ervan (verkleuring van de tanden, smaakverlies, parotiszwelling, erosies en verhoogde tandsteenvorming) wordt dit mondspoelmiddel niet systematisch voorgeschreven en alleen voor een beperkte periode (bijv. indien klassieke plaquebestrijding niet mogelijk is na een ingreep).

•   Listerine: Veel patiënten spoelen met Listerine om een fris gevoel te krijgen in de mond. Denk eraan dat de klassieke formule iets minder dan 30% alcohol bevat. Voor kinderen is dit spoelmiddel dus sowieso uit den boze en voor volwassenen zijn de langdurige effecten nog niet duidelijk (denk aan mondtumoren). Om deze reden raden wij dit mondspoelmiddel af. Recent is er een nieuwe formule op de markt gebracht, die geen alcohol meer bevat, ‘Listerine Zero’ genaamd. De werkzaamheid hiervan dient echter nog afgetoetst te worden.

Let op: mondspoelmiddelen (en tandpasta’s) dienen om te spoelen en niet om in te slikken!